Parfyme: Hva er en Sillage?

En parfymes sillage er det sporet en parfyme etterlater seg. På samme måte som et skip som etterlater seg bølger eller et fly som tegner en strek på himmelen, etterlater en parfyme et usynlig spor i luften som kan luktes. I parfymeriets verden handler det ikke bare om duften som smeker sansene, men også om det interessante sporet den etterlater seg. Denne dvelingen av sillage er det olfaktoriske fotavtrykket som følger brukeren når han eller hun beveger seg. Sillage, et fransk ord som stammer fra verbet “siller”, som betyr “å sette spor”, er en fantastisk metafor og et viktig mål i luksusparfymeri.

Sillage er ikke bare intensiteten i en parfyme, men også evnen til å spre seg og omslutte omgivelsene. Molekyler kan diffundere forskjellig gjennom luften, noen er svært raske og vellykkede og oppdages lett av nesen vår, mens andre ikke liker å bevege seg så mye eller ikke kan oppdages like godt i sin konsentrasjon av nesen vår som andre. Å oppnå den perfekte sillage er et mål for noen parfymører. For å forstå hvordan sillage oppnås, må man ha erfaring med parfyme og kjemi.

Parfymens konsentrasjon er en avgjørende faktor for en god sillage. Parfymer inndeles vanligvis i ulike konsentrasjoner, for eksempel parfum (den mest konsentrerte), eau de parfum, eau de toilette og eau de cologne (den minst konsentrerte). Høyere konsentrasjoner inneholder en høyere andel duftoljer, noe som gir en mer markant og langvarig duft. Parfymepyramiden definerer også om en parfyme kan betraktes som eau de parfum, eau de toilette eller cologne.

Molekylenes flyktighet påvirker hvor raskt de fordamper fra huden. Toppnoter gir det første utbruddet av duft, men fordamper raskt, mens mellom- og basenoter holder seg lenger. Toppnoter sprer seg svært godt i luften og gir en god sillage. Basenotene er derimot ikke like gode, men det finnes noen stoffer i basenotene som er usedvanlig gode sillage-molekyler, for eksempel mosenoter (evernyl), tonkabønne (kumarin) eller calone.

Påføringsmetoden spiller også en rolle for hvordan en parfyme projiserer og etterlater sin sillage. Påføring av parfyme på pulspunkter – områder der blodårene er nærmest hudoverflaten, for eksempel håndleddene eller halsen – bidrar til at duften fordamper når kroppstemperaturen er litt høyere. Det er interessant å merke seg at brukerens unike kroppskjemi interagerer med parfymens sammensetning, noe som gir en distinkt duft og sillage. Dermed kan kroppskjemien til en viss grad gjøre sillage til en personlig egenskap.

Scroll to Top